Cholinergic Intoxication


Epidemiology


Etiology

Cigua Toxin Poisoning (see Cigua Toxin Poisoning, [[Cigua Toxin Poisoning]])

Scorpion Envenomation (see Scorpion Sting, [[Scorpion Sting]])

Toxic Mushrooms (see Toxic Mushrooms, [[Toxic Mushrooms]])

Other


Diagnosis


Clinical (SLUDGE+NC)


Treatment


References