Phosphodiesterase Type 3 Inhibitors (PDE3 Inhibitors)

Agents

  • Amrinone (Inamrinone, Inocor) (see Amrinone, [[Amrinone]])
  • Cilostazol (see Cilostazol, [[Cilostazol]])
  • Enoximone
  • Milrinone (Primacor) (see Milrinone, [[Milrinone]])

Pharmacology

  • xxxx

References

  • xxx