Factor Xa Inhibitors

Agents

  • Apixaban (Eliquis) (see Apixaban, [[Apixaban]]): oral
  • Betrixaban (Bevyxxa) (see Betrixaban, [[Betrixaban]]): oral
  • Danaparoid (Orgaran) (see Danaparoid, [[Danaparoid]]): intravenous and subcutaneous
  • Edoxaban (Lixiana) (see Edoxaban, [[Edoxaban]]): oral
  • Fondaparinux (Arixtra) (see Fondaparinux, [[Fondaparinux]]): subcutaneous
  • Rivaroxaban (Xarelto) (see Rivaroxaban, [[Rivaroxaban]]): oral

References

  • xxx