Amantadine (Symmetrel, Symadine)


Indications

Influenza Treatment (see Influenza Virus, [[Influenza Virus]])

Influenza Prophylaxis (see Influenza Virus, [[Influenza Virus]])


Contraindications


Pharmacology


Administration


Adverse Effects

Neurologic Adverse Effects


References