α1-Adrenergic Receptor Antagonists (α1 Blockers)


Agents

Selective α1-Adrenergic Receptor Antagonists (α1 Blockers)

Combined β-Adrenergic Receptor Antagonists (β Blockers) + α1-Adrenergic Receptor Antagonists (α1 Blockers)


References